De Levenstuin
Molensteen 23
06 42387145
Facebook

Jezelf omarmen in wat er was-is-en naar je toe komt.
Een workshop om in liefde met alles wat je bent te mogen zijn.

Dat is waar een LIP opstelling je in ondersteunt. Daarom verzorgen we regelmatig een workshop LIP opstelligen. Dit is een afkorting van het Levens Intergratie Proces. Deze manier van opstellen is ontwikkelt door Wilfried Nelles.

In deze vorm word je leven in 7 fases verdeelt corresponderend met de 7 hoofdchakra's. Er is een vaste structuur, waarin we vooral naar de eerste 3 of 4 fases kijken.
1. De periode voor je geboorte, heelheid en essentie, komt overeen met je eerste chakra.
2. De vroegere kinderjaren, je gezin, het wij is heel belangrijkk correspondeert met het tweede chakra.
3. De puberteit, ontdekken eigen identiteit, ik, corresponderend met het derde chakra.
4. De jong volwassene periode, verbinding, corresponderend met het vierde chakra.

Als vraagsteller kijk je naar de eerste drie levensfases en krijg je de mogelijkheid onverwerkte aspecten te intergreren. Door zo je leven volledig te mogen gaan omarmen genereer je kracht voor de toekomst. Je mag alle aanspraken en wensen op dat wat geweest is loslaten en kunt zo de volle verantwoordelijkheid voor je leven nu nemen.

Als volwassen jij kom je in deze vorm van opstellen tegenover drie representanten te staan. De eerste representeert jou als ongeboren wezen/kind. De tweede representeert jou in je kindertijd en de derde laat jou zien als puber/adolecent. Door in contact te komen vanuit je hart met deze fases en ze te intergreren ontstaat heling. LIP berust op het inzicht dat ons leven met alles wat zich daarin heeft afgespeeld volledig is en dat in die zin alles in orde is zoals het is en zoals het was.

De LIP opstelling biedt de mogelijkheid om op zielsniveau contact te maken met de verschillende fasen en de bijbehorende ervaringen te laten zijn zonder spijt, schaamte of verwijt, precies zoals ze waren helemaal in HALLO. Wat betekent dat je mag zijn en gezien worden helemaal zoals je bent, zonder oordeel. Hierdoor ontstaat als vanzelf een grote ontspanning en ruimte voor wat zich door jouw bestaan en leven wil verwerkelijken. Net als bij de workshops familieopstellingen zullen we de workshop combineren met energiewerk en zo aandacht besteden aan de thema's die zich laten zien. Ook staan we stil bij dat wat je als representant ervaart. Zo wordt ook deze workshop een groei ervaring voor alle deelnemers.

Een volgende datum wordt nog gepland.
Tijd:

Plaats: Het Middenhuis, Fie Carelsenstraat 39 te Zutphen.
Bijdrage voor een opstelling 110 euro, als representant 30 euro
Opstellers/begeleiders: Hendrik Kalsbeek en Petra de Vries.
Aanmelden via aanmeldingsformulier.