De Levenstuin
Molensteen 23
06 42387145
Facebook

Home 

Welkom op de site van de levenstuin.

Wij begeleiden mensen en organisaties in transformatie en groeiprocessen naar een leven dat een afspiegeling is van onze verlangens, onze essentie. Een leven waarin de liefde mag stromen, zodat jij je gelukkig voelt. In wezen willen organisaties ook dat hun missie groei en bloei genereert voor de organisatie zelf, de medewerkers en de wereld waarin zij hun producten willen neerzetten. De levenstuin begeleid je in de stappen die je in deze richting kunt nemen. 

Soms stroomt de energie niet in lijn met je wezenlijke verlangens, je droom.. Dit kan zich uiten in ongemakkelijke relaties met partners, kinderen, ouders of familie.Of er is ongemak in je baan die daardoor veel energie kost. Snel moe, tobberig, neerslachtig of ziekte kan ook een gevolg zijn van een blokkade in je energiestroom! Bij organisaties kunnen stagnerende opdrachten, stagnerende verkoop van producten, een stroeve communicatie met medewerkers of opdrachtgevers het gevolg zijn.                                                                Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!

 

 

Zo wordt zichtbaar dat de energie tussen ons en onze essentie, de ziel, niet meer helder stroomt. Ik zie dat als een kans om ons bewust te worden van dat wat we blokkeren, buitensluiten, ontkennen of onderdrukken nu aan te gaan nemen en te gaan waarderen als een deel van onszelf. Je wordt steeds meer een heler mens. Bewustwording maakt meer ruimte om onszelf, andere mensen en andere levensvormen in ons hart te sluiten. We ontdekken vanuit deze heelheid dat alles met alles verbonden is. Liefde betekent dan kiezen voor verbinding, diversiteit, zorg voor moeder aarde en alles wat daarop leeft, duurzaamheid.

Een reading of een healing maken helder waar in jouw energiesysteem deze blokkades aanwezig zijn en wat er nodig is om jouw leven weer volop te mogen gaan leven. Vaak kun je deze informatie zelf een plek geven in je leven. In je groei naar jezelf kun je ook kiezen voor een coaching traject. In dit traject kunnen wij je begeleiden naar de stappen die je kunt nemen om je  wezenlijke kracht en kwaliteiten in je leven te integreren. 

Vragen op het gebied van relaties, werk, gezondheid en geld zijn vaak verbonden met dat wat in vorige generaties is blijven liggen en zich nu in je leven manifesteert. Een familie- of systeemopstelling is dan de aangewezen begeleidingsvorm. Zo hebben blokkades in de dynamiek van een organisatie vaak een oorzaak in de oprichting en gebeurtenissen in de geschiedenis van deze organisatie. Zij worden helder en kunnen geheeld worden in een organisatieopstelling.

De levenstuin organiseert regelmatig workshops waarin  er aandacht is voor dat wat er in onze ziel leeft, jouw verbondenheid met het groter geheel en hoe je dit op persoonlijkheidsniveau handen en voeten geeft in je leven. Zo kunnen we een liefdevolle en harmonieuze relatie met onszelf en de wereld om ons heen creeren.

Wil je de nieuwsbrief van de levenstuin ontvangen stuur dan een mail via het contactformulier.